หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

 

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดี กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีพ.ศ. 2558 ระดับเหรียญทอง ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ รางวัลเหรียญเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุปกรณ์ช่วยแกะต้นเทียนปรับความร้อนได้  วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เครื่องดัดขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ งานพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าและสะโพก เหรียญทองแดงวิทยาลัยเทคนิคลำพูน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21

ที่มา : http://site.ksp.or.th/home.php?site=osoi