ส่งเสริมเรียนภาษาจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมมอบนโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน แก่ครูสอนภาษาจีนจากทั่วประเทศ กว่า 800 คน โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ด้วยภาษาจีนกลาง ตอนหนึ่งว่า 你好 很高兴参加72周年庆典并开设泰中文化中心. 今天在迪明学校. 我感到非常高兴和非常愿意. 恭喜啦 并对全体人员表示感谢 那提供了很好的教育 发自内心的感谢. ซึ่งแปลความว่า สวัสดีค่ะ มีความยินดีที่ได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ 72 ปี และเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ณ โรงเรียนตี่มิ้ง ในวันนี้ รู้สึกดีใจและมีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมบุคลากรทุกท่าน ที่ได้จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ขอบพระคุณจากใจค่ะ

 

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2490 โดยกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่รวมตัวก่อตั้งสถานศึกษาภาษาจีน เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาตลอดจนสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน และโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเวลาต่อมา จนกระทั่งในปี 2552 ได้รับการประกาศจากสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีนรุ่นแรกของโลก” นอกจากนี้ ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการประกวดและแข่งขันมากมาย อาทิ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี 2550 และปี 2555, รางวัลชนะเลิศเหรียญทองคำ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2559, รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมวิชาการเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น

“ขอแสดงความยกย่องชื่นชมยินดีต่อแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและโรงเรียน ในโอกาสที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ครบรอบ 72 ปี ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นก่อตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน” เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานตัดริบบิ้นและเปิดผ้าแพรรูปปั้นปรมาจารย์ขงจื่อ พร้อมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารหอประชุม และรับชมการแสดงของนักเรียน เพื่อฉลองครบรอบ 72 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน

 

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
กิตติพงษ์ ศรีอาคาร: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/11/2562