ส่งผู้แทนเยี่ยมอาการเด็กมงฟอร์ต

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอาการท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษ กว่า 126 คน ในระหว่างเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ โดยในเบื้องต้นพบว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 487 คน ที่เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังรับประทานอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ (วันที่ 13 มกราคม 2563) เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ซึ่งผู้บังคับการค่ายและครู ได้นำนักเรียนส่งโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที รวม 126 คน พร้อมประสานพยาบาลมาดูแลนักเรียนที่ค่ายด้วย โดยมีนักเรียนที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันทราย 4 คน สังเกตอาการ 8 คน ผู้ปกครองนำส่งโรงพยาบาลอื่น ๆ 37 คน และให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน 77 คน ส่วนนักเรียนที่เหลือ 361 คน ไม่มีอาการใด ๆ และในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) ผู้ปกครองได้มารับกลับบ้านแล้ว
“ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สช.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งผู้แทนไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงพยาบาลสันทราย ในนาม รมช.ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่าขณะนี้นักเรียนที่พักสังเกตอาการ สามารถกลับบ้านได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ได้กำชับไปยังโรงเรียนและค่ายถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกโรงเรียน ให้ดูแลและระมัดระวังอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และรายงานให้ทราบเป็นระยะ โดยขอให้นำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก” รมช.ศึกษาธิการ


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
คณะทำงาน รมช.ศธ.: ถาพถ่าย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/1/2563