สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ