สาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ สวิสเซอร์แลนด์

                                                         


   นักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คว้า 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัล SPECIAL AWARD รวมทั้งสิ้น 10 รางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน “44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016” ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 

   การประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 48 ประเทศโดย “ถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก”ผลงานของ ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ช.รพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ ด.ช.ชยรัฐ หวังวีระ ด.ช.พร้อมเสริมศักดิ์ศศิธร ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Best of Gold) และรางวัล Special Awardจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้“แปรงลบกระดานไร้ฝุ่นเพื่อสุขภาพ” ผลงานของ ด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์, ด.ญ.ชลิดา สมพลวัฒนา, ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์, ด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

 

   สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ของนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆได้แก่ “ตะขอช่วยเกี่ยวราวรถเพื่อพยุงตัวขณะยืนสำหรับเด็ก” และ“รองเท้า ทู อิน วัน : ปรับส้นได้”ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “ชุดปฐมพยาบาลอัจฉริยะเคลื่อนที่เร็วสำหรับนักกีฬา” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลSpecial Awardจากประเทศอิหร่าน “ชุดเบาะเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับเก้าอี้เด็กทำจากยางพารา” “อุปกรณ์มัดถุงขยะ” และ “Microbe Visualizer: bacterial hunter kits” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง