สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 แห่ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.