สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 แห่ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.