สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ 


ติดต่อ คุณรำไพ จำปาทอง โทร 089-8128581


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.