สพฐ.มอบบ้านน้ำใจ “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

          ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบบ้านน้ำใจ “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังที่ ๕ ของ สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบให้ ด.ญ.วิษาฐลิณี สิทธิราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ณ บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ต้อนรับกล่าวรายงาน และ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมพิธีด้วย บ้านน้ำใจ“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 หลังที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียนดังนี้

          หลังที่ 1 พ.ศ.2558 มอบให้ครอบครัว ด.ญ.กาญจนา โลกคำลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านตีนเป็ด อำเภอเทิง ,หลังที่ 2 พ.ศ.2559 มอบให้ครอบครัว ด.ช.ทวี บุญเรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย ,หลังที่ 3 พ.ศ.2560 มอบให้ครอบครัว ด.ช.ภควัต ปินคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง อำเภอเชียงของ ,หลังที่ 4 พ.ศ.2562 มอบให้ครอบครัว ด.ญ.สิริรัตน์ แซ่หว้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)  อำเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี พ.ศ.2563 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้มอบหมายให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้พิจารณาสร้างบ้านให้แก่ ด.ญ.ณัฎฐณิชา สิทธิราช นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ด.ญ.วิษาฐลิณี สิทธิราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล เป็นการสร้างบ้านน้ำใจ ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” บ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

          ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 พระครูวรกิตติวิมล เจ้าคณะอำเภอขุนตาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานพิธีลงเสาเอกสร้างบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านน้ำใจ ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังนี้ เขียนแบบบ้านโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางฮอม ดำเนินการก่อสร้าง โดยนักการภารโรงโรงเรียนในพื้นที่อำเภอขุนตาลจำนวน 11 คน และชาวบ้านบ้านห้วยหลวงเหนือ ม. 20 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอขุนตาล  สับเปลี่ยนกันควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๘  วัน ใช้งบประมาณจากการกร่วมบริจาค รวม ๒๘๓,๕๔๔ บาท โดยได้รับบริจาค จากสายธารน้ำใจหลั่งใหลมาทั่วสารทิศ เป็นดิน หิน ทราย ปูน อิฐ วัสดุก่อสร้าง

ที่มา : สพฐ.