สป. สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๘

                  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสุขสันต์วันปีใหม่ สป.ศธ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมงานด้วย ในช่วงค่ำของวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวอำนวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ว่าปีหน้าเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  และจะเป็นปีที่ครบรอบ ๑๒๓ ปีสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง หน้าที่การงานก้าวหน้า ครอบครัวมีความสุข ร่ำรวยบารมี มีทั้งบริวารที่ดี และได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริต ตลอดจนขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าลุล่วงไปด้วยดี

                               

                                                                                                                                                                                        อุษา/ข่าว

                                                                                                                                                                                                              กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                                                            กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.