สช.ประชุมการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน

 

 

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กทม. และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งสิ้น 300 คน

 

 

       นายอรรถพล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนให้มีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งตนได้เน้นย้ำหลักการทำงานในเรื่องการทำงานเชิงรุกและถูกต้องเป็นหลัก โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การยกระดับความสำคัญของโรงเรียนนอกระบบให้มีการติดตามอย่างจริงจังในพื้นที่ แยกประเภทการสอนที่ชัดเจน การดำเนินการจัดการโรงเรียนที่เปิดสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการอัปเดตข้อมูลโรงเรียนที่เลิกกิจการแล้ว แต่ไม่แจ้งผู้อนุญาต ต้องดำเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

 

 

       นอกจากนี้ สช. จะมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สช. เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น และให้ผู้ร้องทุกข์มีความสะดวกในการติดต่อและติดตามเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ยิ่งขึ้นด้วย นายอรรถพล กล่าว

 

 

 

 

ที่มา  :  สช.