ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

 

        ตลอดระยะเวลากว่า 27 นาที ภาพยนตร์เต็มโดมเรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) จะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวการผจญภัยของทีมงานผู้ถ่ายทำเป็นระยะเวลา 7 เดือน บริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เพื่อเก็บภาพแสงเหนือ (Aurora) หรือแสงใต้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด) แสงที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ สวยงาม และน่าอัศจรรย์ พร้อมทั้งเปิดเผยถึงความรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้แสงออโรร่าให้ทุกท่านได้รับรู้ และรับทราบกัน

        สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และชมการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

        ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2391-0544 0-2392-0508 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563

 

 

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา