ศธ.เปิดใจน้องนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยบูรพา

VIDEO ศธ.เปิดใจน้องนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยบูรพา “สไปรท์-เจน-ใบเตย-มาย” มาเล่าถึงความรู้สึกและสิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากทุนพระราชทานนี้
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร มีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบปริญญาตรี ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มา : ศธ 360