ศธ. หนุน สสวท. จับมือ TikTok กระตุ้นการเรียนรู้เด็กไทยยุคใหม่ – ครูไทยยุคดิจิทัล

 width=
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ TikTok ผนึกกําลังส่งเสริมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางการศึกษาตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ หนุน สสวท. เป็นผู้นําขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นการเรียนรู้ สร้างครูยุคใหม่ ถูกใจผู้เรียน

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และ TikTok
โดยบริษัท ติ๊กต๊อก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมี สสวท. เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทันยุค

“การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เข้ามาร่วมทำงานกับ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาที่จะมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้ บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจํากัดเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนําเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือครั้งนี้ยังประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอด้านการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อที่ทันสมัยในการเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้สร้างบัญชี TikTok ในชื่อ ipst.thailand ที่เผยแพร่วีดิโอสั้น แนวทางสร้างสรรค์ ทันสมัย สนุกสนาน เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจและดึงดูดเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาเหล่านี้ ต่อยอดพัฒนา ตามศักยภาพให้เป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี นักวิทยาศาสตร์ และพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในโลกดิจิทัล

ปัจจุบันบัญชี TikTok : ipst.thailand มีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 ราย โดย สสวท.ได้พัฒนาคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปแล้วมากกกว่า 70 คลิป อาทิ น้ำขึ้นน้ำลง วันครีษมายัน รู้ไหมหัวใจมีกี่ห้อง โดยคลิปที่ได้รับความนิยมสูงและมีผู้เข้าชมมากกว่า 500,000 ราย

เช่น “เสาเหลี่ยม – เสากลม” เนื้อหาเกี่ยวกับแรงทางฟิสิกส์ ที่ผู้เข้าชมร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก คลิป“ชาตินี้จะรวยไหม” ให้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น และ “มหัศจรรย์น้ำร้อนน้ำเย็น” เป็นคลิปที่กระตุ้นคำถามชวนคิดและให้ความรู้เรื่องความหนาแน่นที่แตกต่างกันระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็น

นางสิริประภา วีระไชยสิงห์ Content Operations Lead ของ TikTok กล่าวว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ วิดีโอสั้น ที่กําลังเป็นที่นิยมจากจํานวนผู้ดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ซึ่งนอกจากเราจะให้ความสําคัญ ในเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ทุกกลุ่มอายุแล้ว TikTok ยังให้ความสําคัญด้านคอนเทนต์เพื่อการศึกษา ด้วยการนําเสนอมิติใหม่ของการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม TikTok

โดยที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มแรกที่จุดกระแสคอนเทนต์ด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ #TikTokUni ที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เข้ามาสร้างสรรค์คอนเทนต์การศึกษาบน TikTok ซึ่งจากแคมเปญดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ความสําเร็จมากมายทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์การศึกษาดาวรุ่งมากมาย ส่งผลให้เกิดคอนเทนต์การศึกษาที่มีประโยชน์ ดูสนุก เข้าใจง่าย และส่งผลให้เกิดแฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษามากมาย อาทิ #เก่งภาษากับ TikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้ #TikTok แนะแนว #สังคมต้องรู้ #ถ่ายไงให้ได้งี้ เป็นต้น ส่งผลให้ยอดวิวรวมของแคมเปญ #TikTokUni สูงกว่า 10.2 พันล้าน ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

“ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการโดย สสวท. ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ปัจจุบันพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มักใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน และด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับด้านการศึกษาได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจํา และมีส่วนร่วมกับผู้คนได้

และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เรายังได้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok สําหรับครู อาจารย์ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนานําเสนอคอนเทนต์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ” นางสิริประภากล่าว