ลูกเสืออาชีวะ จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์กระจายเสียงแบบไร้สาย

 width=

ลูกเสืออาชีวะ จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์กระจายเสียงแบบไร้สาย ให้เหมาะสำหรับการใช้ในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่4 ตำบลนาดี เพื่อแพทย์หรือผู้ประกาศสามารถอยู่นอกบริเวณห่างจากเครื่องได้กว่า 100 เมตร ทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากผู้ถูกกักกัน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด ชุดละ 10,000 บาท
อุปกรณชุดนี้ เมื่อพ่วงกับระบบโทรศัพท์มือถือ จะทำให้สามารถส่งประกาศ คำสั่ง ภาษาไทย พม่า มอญ เขมร อังกฤษ จากศาลากลางจังหวัดไปยังโรงพยาบาลสนามทั้ง 8 แห่งพร้อมกันได้ในทันที

 width=
 width=
 width=

 

ข่าว อาทร จันทวิมล
08-66-77-5555