ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

ภารกิจ รมว.ศธ 15 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่ 15 ตุลาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​ยโสธร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโนบาย
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน และเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับชุมชน โดยเชื่อมั่นว่าหากผู้บริหาร​สถานศึกษา ครู และคนในชุมชน มีความเข้าใจที่ตรงกันและรวมพลังกัน ก็จะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา เพราะคนในพื้นที่ย่อมรู้บริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่นั้นดีที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ​ ผู้บริหารในส่วนกลางพร้อมและยินดีที่จะช่วยปลดล็อกสิ่งต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณ​อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ​ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ​ของประเทศในภาพรวม​
สำหรับโรงเรียนบ้านตาดทอง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา​ จำนวน 17 คน นักเรียน 197 คน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนแม่เหล็กในการรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแฝก หมู่ 4 และโรงเรียนบ้านสะเดา หมู่ 5, หมู่ 6 และหมู่ 13 เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านตาดทอง โดยมีการจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากร พร้อมบูรณาการงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
15/10/2563
>