ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร เปิดศูนย์ต้นแบบการจัดการขยะ

          รองผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์          เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ภายใต้แนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลักการ 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ร่วมกับ นางภาวินี ณ สายบุรี ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


          นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 19 นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นางสุภาพร ศรีกาญจนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู-นักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมให้การต้อนรับ          นางภาวินี กล่าวว่า การจัดการขยะเหลือศูนย์ ภายใต้แนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลักการ 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) เป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในขณะที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2561 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา จึงร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ในวันนี้


          ด้านนายรังสรรค์ กล่าวว่าโดยที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ และได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 7Rสู่ฐานการเรียนรู้ทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ขยะแปลงโฉม จนบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนได้นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิจประจำวัน และวันนี้พร้อมแล้วที่จะให้หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ จึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ขึ้นภายในโรงเรียนทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้


 


ที่มา : เดลินิวส์