"ราชมงคลพระนคร" เจ๋ง! คว้ารองฯอันดับ 1,2 หุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์ 2562

 

          ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม RES KILL THIS LOVE นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” ประจำปี 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

 

          ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป จัด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ