ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ฉบับ

 width=

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

 width=

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

 width=

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

 width=

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

ที่มา  :  ศธ.360