รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

        สำนักงานรัฐมนตรี รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) สนใจติดต่อกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ e-mail : ministered@hotmail.com”

—————————————————

แหล่งที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี