รองเท้าข้างเดียว เทคนิคกระบี่ คว้าสุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ


          รองเท้าข้างเดียว สื่อสร้างสรรค์หนังสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คว้ารางวัล สุดยอดผลงาน อวด-ดีอาชีวะ 4 พร้อมรางวัล บทยอดเยี่ยม และเงินรางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท เฉือนเอาชนะ “What Lies Ahead” เรื่องจริงจากชีวิต เด็กอาชีวะชาวกัมพูชา “เพ็ง ตึ๊ก” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ประจำปี 2561


          ดร.พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า อวด-ดี อาชีวะ” กิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ความยาว 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ ในโครงการ สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา


          ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน และมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 71 ผลงาน ก่อนที่จะได้ผลงานที่เข้า ชิงรางวัลในระดับประเทศ 20 ผลงาน มาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ อีกครั้งหนึ่งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงาน ก่อนเข้าชิง 12 รางวัล และเงินรางวัล กว่า 4 แสนบาท


          ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา หรือ อวด-ดี อาชีวะ ตลอด 4 ที่ผ่านมา กว่า 300 ผลงาน ได้นำเสนอเรื่องราวความรู้ ความสามารถ และเรื่องราวดีๆของนักศึกษาอาชีวศึกษา ผ่าน 4 เนื้อหาหลัก คือ คนช่างสร้างชาติ สุดยอดนวัตกรรม จิตอาสาอาชีวะ และอาชีวะเปลี่ยนชีวิต


          ได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ใน Facebook Page อวด-ดี อาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทุกทีมได้สร้างขึ้นเอง เพื่อทำให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจในความเป็นชาวอาชีวศึกษา และระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน และเป็นกำลังสำคัญในทุกภาคส่วนของการพัฒนาประเทศ


สำหรับผลการประกวด อวด-ดี อาชีวะ 4 ประจำปี 2561 มีดังนี้ • รางวัลชนะเลิศได้แก่ รองเท้าข้างเดียว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รางวัล 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ What Lies Ahead วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รางวัล 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น้ำปรุงสามรสจากฟักข้าว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รางวัล 30,000 บาท

ผลงานยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา รางวัลละ 30,000 บาท • ประเภทคน ช่างสร้างชาติ ได้แก่ คุณค่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • ประเภทสุดยอดนวัตกรรม ได้แก่ น้ำปรุงสามรส จากฟักข้าว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 • ประเภทอาชีวะเปลี่ยนชีวิต ได้แก่ What Lies Ahead วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

และประเภทจิตอาสาอาชีวะ ไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยเปลี่ยนเป็น รางวัล พัฒนาจิตอาสาอาชีวะ ได้แก่ รด.จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รางวัล 10,000 บาท ผลงานยอดเยี่ยม


ด้านการผลิต รางวัลละ 20,000 บาท มีดังนี้ • บทยอดเยี่ยม ได้แก่ รองเท้าข้างเดียว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ What Lies Ahead วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 • ลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณค่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • พิธีกรยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวอธิษฐ์ฎา เสี้ยวศรีชล ผลงาน SCRUB ตำลึงวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
 • นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวยัสมีน มะแซ ผลงาน ความสำเร็จ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเค็ง เซะเรย ผลงาน What Lies Ahead วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

รางวัล ขวัญใจชาวอาชีวศึกษา หรือ Popular Vote รางวัล 20,000 บาท จากการเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ ผลงาน เสือใบ 2018 มีดสางและตัดใบอ้อย แบบ 2 in 1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


และรางวัลขวัญใจกรรมการ รางวัล 10,000 บาท ได้แก่ เหลา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และเสาวลักษณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา