รร.สรรพวิทยาคม ไหว้ครู


 


          นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  การบรรเลงดนตรีไทยด้วยบทเพลงพระคุณที่สาม  การเจิมหนังสือเรียน และพิธีไหว้ครูโดยนักเรียนตัวแทนแต่ละห้องเรียน


  


          นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร การประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นและครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงยิมเนเซียม และห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง