รมว.ศธ. ร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021

ภารกิจ รมว.ศธ 11 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​แรงงาน, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน), นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน​ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในมิติต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ​ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำเป็นต้องมีแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​ให้มีศักยภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ซึ่งโลกก้าวไกลมาถึงยุคเทคโนโลยี 5G ในขณะที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น การติดตั้งอินเทอร์เน็ต​ในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และทุกคนต้องเข้าถึงและเข้าไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​มีแผนที่จะนำเทคโนโลยี​ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ​ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ​มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา ให้มีความทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม และดำเนินการตามนโยบาย "การศึกษายกกำลังสอง" ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตมาเป็นกำลังคนที่มีทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ชุมชน สังคม และประเทศ
สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในโลกยุคเทคโนโลยี​ดิจิทัลก็จะมีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม​การเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักอาจไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์​นอกห้องเรียน เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงาน​จริง และเรียนรู้จากชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้าง Smart Education ให้กับเด็กและเยาวชนไทย
"การศึกษาคือการวางรากฐานของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ​มีหน้าที่ในการเตรียมทุนมนุษย์​ (Human Capital) ให้มีความคุ้นเคยและคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ​มีความตั้งใจที่จะนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย โดยมีแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความเหมาะสมทุกช่วงวัย" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
11/11/2563
>