รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กรกฎาคม 2563

รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

(29 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 90 คน ณ หอประชุมคุรุสภา

ศธ.ปฏิรูป “การศึกษายกกำลังสอง” เพื่อให้คล่องตัว เป็นเลิศในแบบฉบับของตนเอง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหน้าที่วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศ มุ่งมั่นในการจัดและพัฒนาการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้ทันกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ “การศึกษายกกำลังสอง” (Thailand Education Eco-System : TE2S) เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างความเป็นเลิศให้การศึกษาของประเทศ สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่ตอบโจทย์ของสังคมและภาคการตลาดได้หลากหลาย ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล

ทุกภาคส่วนร่วมกันยกกำลังการทำงาน และเชื่อมต่อความร่วมมือ

การที่ ศธ.ได้ขับเคลื่อนงาน “การศึกษายกกำลังสอง” เพื่อต้องการนำ “พลัง” ของทุกภาคส่วนมา “ยกกำลัง” การทำงานและความร่วมมือการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องมาเชื่อมต่อการทำงาน เพราะการศึกษาเป็นความคาดหวังของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีได้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่แข็งแรง สร้างโอกาสในการแข่งขัน ยกระดับความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ส่วนที่เกินระดับ ก็ต้องเร่งพัฒนาให้สู่ความเป็นเลิศ

ดึงความเข้มแข็งแต่ละภาคส่วน มาช่วยผลักดันการศึกษา

แต่การจะสร้างความเป็นเลิศ ไม่ใช่สร้างให้มีโรงเรียนจำนวนมาก แต่หมายถึงต้องสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพในแต่ละบริบทของตนเอง เช่น ด้านวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งจำเป็นต้องทำคือ ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยใช้ “ความเข้มแข็งของแต่ละภาคส่วน” มาช่วยผลักดันด้านการศึกษา ซึ่งบริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องมองหาจุดแข็งของแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด แต่ละภาค หรือจุดแข็งของประเทศไทยให้เจอ

สิ่งสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมผู้เรียน-ครู ตอบโจทย์ประเทศ

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Hub) ของเอเชียหรือของโลก หรือหากเราต้องการเป็นศูนย์กลางการซ่อมเครื่องบินของเอเชีย จะต้องมาคำถึงถึงความพร้อมของผู้เรียนและครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ว่าเก่งและมีความสามารถพอที่จะไปขับเคลื่อนธุรกิจนี้หรือไม่ หรือแม้แต่จุดแข็งด้านอื่น ๆ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข เราต้องร้อยเรียงทุกด้านให้เป็นการพัฒนาทั้งระบบ แม้การขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นเรื่องยาก แต่หากร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ หากเราต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น จำเป็นต้องเร่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถตอบสนองในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเอาโจทย์ของประเทศมาวาง และทุกภาคส่วนร่วมผลักดัน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าไทย ที่จะมาเชื่อมต่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับ ศธ. หากพบปัญหา ทุกภาคส่วนต้องส่งสัญญาณมาให้ ศธ.รับทราบ เพื่อปลดล็อกปัญหาต่าง ๆ ของการศึกษาต่อไป

ย้ำสัดส่วนอาชีวะ-สามัญ 70:30 พร้อมจัดงบลงทุนดิจิทัล-ภาษา

ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีวะมากกว่าสายสามัญในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะดิจิทัล ภาษา รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมครูผู้สอนด้วย

สิ่งที่เป็นปัญหา ต้องช่วยกันปลดล็อค

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า อย่าคิดแบบเก่าว่าโรงเรียนต้องมีขนาดใหญ่ ต้องมีนักเรียนจำนวนมาก เพื่อได้ค่ารายหัวนักเรียน ขอให้คิดใหม่ปรับใหม่ โดยเน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทยที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต้องช่วยกันปลดล็อค เดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป โดย ศธ.ขอเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม ศธ.ไม่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาตามลำพังได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน รวมทั้งในที่ประชุมแห่งนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอมอบเข็มเสมาคุณูปการให้เป็นเกียรติกับท่านและวงศ์ตระกูล ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษามาโดยตลอด
ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ dsc_9444.jpg
ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ dsc_9421.jpg

อนึ่ง ในพิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม เช่น นายอนุชา บูรพ​ชัยศรี​ เลขา​นุ​การ​ รมว.ศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหารจากองคืกรหลักและหน่วยงานในกำกับ ที่สำคัญคือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ​ จำนวน 90 ท่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ทุกคน จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร (Social Distancing) เป็นต้น

– ดาวน์โหลดไฟล์ภาพพิธีมอบ https://drive.google.com/drive/folders/1h72RUxos1Kofnr4iISQmKq4u4RF3fABE?usp=sharing – ดาวน์โหลด “หนังสือ 128 ปี ศธ.” ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ หน้า 222-266 https://www.moe.go.th/e-book/128th-MOE/

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>