รมช.ศธ.กฤษณพงศ์

อ่านประวัติและรายละเอียดรัฐมนตรี https://www.moe.go.th/websm/minister/minister_krissanapong.htm