รมช.กนกวรรณ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของ สช.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น.สํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตําบลพรหมมาสตร์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นายพีระศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.นายศุภเศรษฐ์ คุณากูล นายกสมาคมประธานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สช.และโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร และได้ร่วมกันถวายปัจจัยในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,250,129 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท)
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/11/2564