รมช.กนกวรรณ จับมือกรมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจเด็ก พร้อมตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 01 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสนทนาในรายการ เรื่องลับมาก เนชั่นทีวี ช่อง 22 เปิดเผยกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจเด็ก พร้อมรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง รองรับการตัดสินใจของผู้ปกครอง และผนึกกำลังคุรุสภาเชื่อมโยงฐานข้อมูลครูจาก สช. พร้อมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มข้น
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อได้มีการเผยแพร่บันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์กับกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการรับรองจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง ต่อจากนี้ ก็จะต้องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ที่มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหลายภาพส่วนเป็นคณะทำงาน ทั้งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปกครอง เพื่อทำหน้าที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียน ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอข้อตกลงและการปฏิบัติงานที่จำเป็น รวมทั้งข้อเรียกร้องเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ รายงานผลต่อ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ.ที่กำกับดูแลการศึกษาเอกชน
 
"การเยียวยาจิตใจเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจทั้งเด็กและผู้ปกครอง ทั้งยังเตรียมข้อมูลโรงเรียนรองรับการตัดสินใจของผู้ปกครอง และเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความทันสมัย และ สช.-คุรุสภา จะร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลครูเอกชน ทั้งการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การผ่อนผัน ไปจนถึงสถานะของใบอนุญาตฯ ภายใต้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/10/2563
>