ม.เอเชีย ชนะเลิศมาตรฐานคอมพิวเตอร์สากล


          ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้มุ่งพัฒนาระบบการเรียนให้มีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งผลิตนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปใช้และทำงานได้จริง โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไอทีจะเป็นทักษะสำคัญที่ติดตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต โดยล่าสุดนักศึกษาของ ม.เอเชียอาคเนย์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  ICDL Digital Challenge 2018   ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่นักศึกษาของเราได้รางวัลดังกล่าว ซึ่งการแข่งขัน ICDL จะช่วยยกระดับความรู้ด้านไอทีและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ และถือเป็นโอกาสสำคัญที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไทยมีศักยภาพความสามารถด้านไอทีไม่แพ้ชาติอื่นในระดับสากล


          นายนัฐพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือน้องอ็อฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge ปี 2017 และปี 2018 เพื่อหาตัวแทนของไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเยาวชนคนเก่งคนนี้สามารถคว้าแชมป์ได้เหรียญทองมาครองได้ กล่าวว่า “กิจกรรม ICDL ผมเข้ามาแข่งขันรายการนี้ มา 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2017 สำหรับในปีนี้มาเข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ในประเภทPowerPoint กับ Excel ซึ่งผลการแข่งขันคือผมเป็นหนึ่งในสามผู้เข้าแข่งขันที่คว้ารางวัลชนะเลิศร่วมกันในปีนี้รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากครับ กิจกรรมนี้ทำให้สามารถพัฒนาสร้างศักยภาพทั้งทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาก็ยังสามารถนำไปใช้ในการการทำงานได้อีก”


          นางสาวจารุนันท์  ว่องไวหรือน้องเกต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ICDLในปีนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถึงแม้จะได้เหรียญทองแดงก็ตามกิจกรรมนี้เป็นเสมือนการสร้างมาตรฐานให้กับนักศึกษาของ ม.เอเชียอาคเนย์ทุกคน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนผลักดันให้เข้าร่วมการแข่งขัน ICDL เป็นประจำทุกปี 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/128780