มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 6