มร.ช.ปลื้มโปรแกรมผ้าทอเวอร์ชั่น 2 เผย"ผสม-ถอดรหัส"ลวดลายผ้าฉลุย

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
รศ.ทรงพันธ์ วรรณมาศ ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) เปิดเผยว่าศูนย์ตั้งขึ้นโดยมีผศ.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผอ.โดยตำแหน่ง ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องผ้าทอในดินแดนล้านนา ปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับผ้าทอทั้งประวัติความเป็นมา ลักษณะศิลปะ การจัดเก็บตัวอย่างผ้าทอที่หลงเหลืออยู่เอาไว้หลายพันชิ้น นอกจากนี้ศูนย์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และพนักงานซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช่างทอผ้า ช่างเย็บผ้า ฯลฯ รวม 7 คน ร่วมกันสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้สำหรับสร้างลวดลายล้านนาได้เป็นครั้งแรกของโลก

รศ.ทรงพันธ์ กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันศิลปะบนผ้าทอของกลุ่มชนในล้านนายังคงความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ะพื้นที่ ทั้งกลุ่มไตยวน ไตลื้อ ที่มีชื่อเสียงมีทั้งผ้าทอลายตีนจก จ.น่าน ซึ่งก็แยกไปได้อีกหลายสาขา ผ้าทอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผ้าทอพะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน ฯลฯ แต่ละแห่งมีความงดงามเป็นของตัวเอง ปัจจุบันทางศูนย์ ได้เข้าไปศึกษาลวดลายเหล่านั้นอย่างละเอียดโดยมีการถอดรหัสลวดลายต่างๆ ลงในตารางกราฟ

รศ.ทรงพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลวดลายผ้าทอล้านนาเวอร์ชั่น 2 ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกด้านการผสมลวดลายและถอดรหัสลวดล ายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมรุ่นเก่าก็มีแผนจะจำหน่ายออกไปให้กับเอกชนที่สนใจแต่เราจะยังคงโ ปรแกรมรุ่นใหม่เอาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและให้การศึกษากับนักศึกษารวมทั้งปร ะชาชนทั่วไปต่อไป