มรภ.สงขลาคว้า2รางวัลผลงานจิตอาสา “ผีเสื้อพระราชา”ช่วยเด็กรักการอ่าน


          นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงานผีเสื้อพระราชา ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ช่วยนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ควบรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประกวดโครงการฯ นำผลงานโครงการผีเสื้อพระราชาRAMA Butterflyเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3The 3rd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019 (BRICC Festival 2019) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลปรากฏว่าได้รับทั้งหมด 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดการจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี2562และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งสมาชิกในโครงการผีเสื้อพระราชา ที่เข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย1. นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ 2. นายยุทธภพ เรืองฤทธิ์ 3. นายฐิติพงศ์ พันธ์ดี และ 4. นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย โดยมี ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา          นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่าโครงการผีเสื้อพระราชามีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านและการเขียนของนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะให้อ่านได้และอ่านเป็น ซึ่งตนและเพื่อนๆ ในทีมได้นำผลงานในโครงการดังกล่าวไปร่วมการประกวดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งหมด 21 ทีม แต่มีทีมที่สละสิทธิ์จนในที่สุดเหลือ 18 ทีม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ การนำเสนอโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และการจัดนิทรรศการ ซึ่งในการประกวดโครงการไม่จำกัดรูปแบบวิธีใช้เวลา 10-15 นาทีในการนำเสนอผลงาน จากนั้นคณะกรรมการจะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะหลังจากการนำเสนอแล้วเสร็จ
ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ