มรภ.จันทรเกษม คว้ารางวัลที่กรุงเจนีวา

       ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ และ ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนวัตกรรมจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 57,000 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่งเข้าประกวดด้วยผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน (Glass solar chimney walls by open frame for energy saving building)” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) โดยประเทศไทยส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 97 ผลงาน จาก 27 สถาบัน ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสำหรับอาคารประหยัดพลังงานเป็นผนังอาคารที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านเมื่อเทียบกับผนังกระจกแบบปกติได้สูงสุด4องศาเซลเซียส สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง20% ระยะเวลาคืนทุนประมาณ4-5ปีและช่วยควบคุมความชื้นสัมพันธ์ภายในบ้านไม่ให้เกิดเชื้อราที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคภูมิแพ้ของผู้พักอาศัย ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดนี้ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการทำงานดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในบ้านแบบยั่งยืนและไม่มีวันหมดอายุเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างผนังอาคารที่เป็นฉนวนกันความร้อนทั่วไปที่นิยมใช้อยู่ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน10-15ปีก็จะไม่สามารถป้องกันความร้อนได้ ดังนั้นการเลือกใช้ผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสำหรับอาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา: http://www.sci.chandra.ac.th/