มฟล.เจ๋ง อบรมแปรรูปสับปะรดเป็นเครื่องสำอาง

 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ในหลักสูตรที่ใช้ชื่อว่า ‘การทำธุรกิจแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน’ ซึ่งรวมถึงสับปะรด พืชที่ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื้อหาในการอบรมนั้นครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เทรนด์สมุนไพรไทยในตลาดในประเทศและต่างประเทศ การแปรรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสำอาง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เป็นหลักสูตรสั้น 3 วัน มีรูปแบบการอบรมทั้งบรรยายทั้งการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการเครื่องสำอางจากสับปะรด มีทั้งแชมพู สบู่ และแผ่นมาส์คหน้า โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นต้น ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคับคั่ง

     ผศ. ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล หนึ่งในวิทยากร กล่าวในการบรรยายแก่ผู้เข้าอบรมว่า การอบรมนี้ไม่ได้เน้นที่สาระวิชาการ แต่อยากให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการทำความรู้จักกับสมุนไพรต่างๆ ตลอดจนการนำไปใช้ เนื่องจากสมุนไพรที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ บางชนิดใช้แบบสด บางชนิดใช้แบบแห้ง และในสมุนไพรชนิดหนึ่ง อาจจะมีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับสบายหรือช่วยลดไขมันในเลือด แต่ก็มีผลกระทบต่อตับและไต นอกจากนี้กระบวนการผลิตอาจทำให้สมุนไพรที่นำไปใช้นั้นมีพิษได้ เช่น สมุนไพรที่ต้องตากแห้งแล้วนำไปบดก่อนบรรจุแคปซูล หากการควบคุมความชื้นทำได้ไม่ดีอาจทำให้เกิดเชื้อรา เมื่อนำไปรับประทานก็ให้โทษมากกว่าประโยชน์ 

 
    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความหลากหลายทั้งอายุและจุดประสงค์การนำไปใช้ มีตั้งแต่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร กลุ่มชุมชน ไปจนถึงเกษตรกร อาทิ นางสุนา วรรณาพัฒน์ มาจากชมรมผู้สูงอายุ ต.หนองหล่ม จ.พะเยา ตั้งใจมาเข้าอบรมเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมุนไพรของชมรมผู้สูงอายุของชุมชน ที่กลุ่มผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น ที่เดิมได้ทำการผลิตตามสูตรทั่วไป แต่การได้เข้ามาอบรมทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรมายิ่งขึ้นเพิ่มแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับสมุนไพรได้มากยิ่งขึ้น
 
     ด้าน นางธนกร สุวรรณะเจริญ เกษตรกรจากอำเภอแม่จัน เข้าร่วมการอบรมเพื่อต้องการทราบว่าสมุนไพรใดบ้างสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้บ้าง และชนิดใดกำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดเพื่อจะนำมาวางแผนการการทำสวนสมุนไพรให้ถูกทิศทางความต้องการของตลาด

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/84906