มธ.คว้าเหรียญทอง แข่งวิชาการจักษุระดับโลก

มธ.คว้าเหรียญทอง แข่งวิชาการจักษุระดับโลก

ทีมจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) คว้าเหรียญทองในงานประชุมและการแข่งขันวิชาการระดับโลก “เวิลด์ อ็อฟทาโมโลจี้ คองเกรส” (World Ophthalmology Congress) เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านจักษุและเทคโนโลยีการฟื้นฟูรักษาเกี่ยวกับดวงตา จากทีมจักษุแพทย์ที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีมทั่วโลก ณ เมืองกวาดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก           

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาคจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มธ. กล่าวว่า งานประชุมและการแข่งขันวิชาการระดับโลก “เวิลด์ อ็อฟทาโมโลจี้ คองเกรส” (World Ophthalmology Congress: WOC) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการฟื้นฟูรักษาดวงตา โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าร่วมในทุกรอบการประชุม แต่ในปี 2559 นี้ ทีมจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประกอบด้วย พ.ญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์ พญ.เบญญาภา สุรเกียรติชานุกูล และ พ.ญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทย และสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองได้สำเร็จ จากทีมจักษุแพทย์ที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีมทั่วโลก ซึ่งมีการทดสอบทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตา ความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงตา ฯลฯ 

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ทีมจักษุแพทย์ของ มธ. สามารถทำคะแนนได้เป็นลำดับสูงสุดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน อันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีทางการแพทย์ของ มธ. ที่มีความเข้มข้นและมีมาตรฐานทั้งด้านวิชาการและความรู้รอบในเรื่องของโรคตา อันจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนงานวิชาการด้านจักษุวิทยาของประเทศ ตลอดจนการมีสุขภาพตาที่ดีของประชาชนไทยต่อไป           

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ทางแผนกตา ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้เชิญทีมจักษุแพทย์ การแลกเปลี่ยนจักษุแพทย์ เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองกวาดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก โดยมีจักษุแพทย์ทั่วโลกเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมไทย ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความเป็นธรรม การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21

 http://www.banmuang.co.th/news/education/47332