มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาเครื่องผลิตหมูทุบเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ  สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในการแปรรูปเนื้อหมูทุบ โดยแต่เดิมนั้นการ แปรรูปเนื้อหมู  “หมูทุบ”  ใช้ฆ้อนที่ทำจากเหล็ก และเขียงไม้เป็นอุปกรณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ถูกหลักโภชนาการ และได้ผลผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการผลิตต่อชั่วโมงต่อวัน ส่งผลกระทบต่อ  การผลิตและรายได้ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนวัดตูม เป็นอย่างมาก


          จากปัญหาดังกล่าว มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้าไปจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการในการผลิตหมูทุบ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน  ได้มีอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดย รศ.อำนวยพศ  ทองคำ อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้คิดค้นสร้างเครื่องผลิตหมูทุบ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตหมูทุบให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์หมูทุบที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ          รศ.อำนวยพศ  ทองคำ กล่าวว่า เครื่องผลิตหมูทุบ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกในการผลิตหมูทุบ ตัวเครื่องใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาหาร โดยประยุกต์ใช้ต้นกำลังไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์เป็นตัวตัดระบบเพื่อความปลอดภัย ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าแรงงานคน ซึ่งได้นำผลงานวิจัย เครื่องผลิตหมูทุบนี้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มแม่บ้าน ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน โดยมี ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบ และมีนายอำนวย  มีวงษ์ รองนายก อบต. พร้อมเกษตรกรรับมอบเครื่องหมูทุบ และล่าสุด “เครื่องผลิตหมูทุบ” ได้รับรางวัล Gold Medal   เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมงานในการประกวดและจัดแสดงต่างประเทศในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)   ณ  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


          กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดตูม โดย ป้าทองอาบ  นิลมงคล ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดตูมเปิดเผยว่า การผลิตหมูทุบของชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.) สุวรรณภูมิ ในการอบรมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  ของการผลิต รวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์  ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านตำบลวัดตูมสามารถผลิตหมูทุบเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัว แถมยังได้หมูทุบที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า หมูทุบกรุงเก่า  ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านวัดตูม


          สำหรับผู้ที่สนใจชมต้นแบบเครื่องผลิตหมูทุบสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โทร 0- 3570 -9101-3 หรือ รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  โทร: 08 – 1447 -8817


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/101608