ภารกิจที่เซี่ยงไฮ้

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่สี่ 26 เมษายน 2557

สาธารณรัฐประชาชนจีน – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนเพื่อยกระดับการทดสอบ PISA  เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557 วันสุดท้าย โดยปฏิบัติภารกิจที่นครเซี่ยงไฮ้ ตามลำดับ ดังนี้

  • หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมการสอน PISA ของนครเซี่ยงไฮ้

  • เยี่ยมชมโรงเรียน Xuhui High School

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/apr/104.html