ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปี2554

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปี2554 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.53-4 มี.ค.54) Click อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th/webboard/viewtopic.php?t=14373

แหล่งที่มาข่าว :
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย