พิษณุโลกพิทยาคม อัดฉีดเด็กเก่งโอเน็ตคนละหมื่น

        ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่สามารถทำคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ โอเน็ต ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในการนี้ สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม  ได้มอบเงินให้แก่นักเรียนทั้ง  6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจแก่น้อง ๆ ว่ามีพี่ๆ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประสบผลสำเร็จในการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน ที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ คือ นายธีรภัทร  จันทรมณี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน ที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายเมธา เอมถนอม นายชานน  วิญญูหัตถกิจ  นายภูริช  แซ่โก  นายวศิน  เมฆเกษม และนายตรีภูมิ  ด้วงสั้น   

       ด้าน พล.ต.ต.เฉลิม  สุวรรณรัตน์โอสถ  รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวว่าในนามของศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม  อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่ามาร่วมช่วยกันพัฒนา อยากให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ที่ใช้ได้ผลแน่นอนและจะทำให้โรงเรียนเราเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ของสถาบันการศึกษา อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่าทุกรุ่นมาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

       นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตยอดเยี่ยมเกิน 90 คะแนนในรายวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 อีก 37 คนด้วย

ที่มา:http://www.banmuang.co.th/news/education/107892