ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหารของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

seameo 27 1 2563


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ต้อนรับ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย จำนวน 4 ศูนย์ และ 1 เครือข่าย โดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้รายงานถึงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของซีมีโอ ใน 10 ปีข้างหน้า (2564 – 2573) ให้มีความสอดคล้องกับ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ อ่านต่อ..


**********************************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2563