ผลประมูลแท็บเล็ต

ผลประมูลแท็บเล็ต OTPC โซน 1-2

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประมูลราคาจัดซื้อแท็บเล็ต ตามโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) โซน 1 และโซน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งดำเนินการประมูลเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557


แฟ้มภาพ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า จากการที่ สพฐ.ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตโซน 1 และโซน 2 ได้แก่ ภาคกลางและภาคใต้ โดยโซน 1 ได้กำหนดวงเงินประมูล 1,172,605,600 บาท และโซน 2 วงเงิน 1,016,292,640 บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

ผลการประกวดราคา

โซน 1  มีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ไฮเออร์อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้ยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาด้วย e-Auction คือ บริษัท ไฮเออร์อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 867 ล้านบาทถ้วน (ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ 305,605,600 บาท)

โซน 2 มีจำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท ไทยทรานสมิชชั่นอินดัสตรี จำกัด, บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ไฮเออร์อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้ยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาด้วย e-Auction คือ บริษัท ไทยทรานสมิชชั่นอินดัสตรี จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 700 ล้านบาทถ้วน (ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ 316,292,640 บาท)

หลังจากนี้ จะอยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการประกวดราคาซื้อ จะนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบ และเมื่อผ่านการอนุมัติเห็นชอบแล้ว จะรายงานต่อ รมว.ศธ.และคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

ในการนี้ ได้ฝากให้คณะกรรมการประกวดราคาและ สพฐ.พิจารณาว่า เมื่อเสนอราคามาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณมาก จะมีปัญหาเรื่องความสามารถและศักยภาพในการดำเนินการหรือไม่ และให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์แท็บเล็ตช่วยดูด้วย พร้อมทั้งขอให้นำสรุปบทเรียนจากการประมูลครั้งที่ผ่านมา มาพิจารณาประกอบในการดำเนินการต่อไปด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/3/2557