ปลื้มศูนย์อาชีวะอาสา สร้างความภูมิใจเด็กช่าง

          สุเทพ” ปลื่้มศูนย์อาชีวะอาสา เป็นที่พึงของประชาชน มีรถกว่า 3 หมื่นคันมาใช้บริการ สร้างทักษะฝีมือให้แก่นักศึกษาพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคต          วันนี้(23 เม.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการศูนย์ “อาชีวะอาสา” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนนั้น ภาพรวมของโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ และนักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถจากการเรียนมาฝึกปฎิบัติงานจริง สร้างการเป็นจิตอาสา ทำให้ภาพลักษณ์เด็กอาชีวะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สอศ.ได้สรุปภาพรวมการใช้บริการของประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าวพบว่า มีรถเข้าใช้บริการ จำนวน 34,445 คัน  มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 38,085 คน ทั้งเข้ารับบริการพักผ่อนระหว่างเดินทาง นวดผ่อนคลาย สอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการ 7,896 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการรายงาน 67 % ของศูนย์อาชีวะอาสาทั้งหมด จาก 252 ศูนย์ทั่วประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสร้างความภูมิใจให้แก่เด็กอาชีวะที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคมได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการ ทำให้เกิดทักษะสังคม ทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับทักษะอาชีพ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพในอนาคตที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/639450