ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่อง ๕

 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นอนาคตการศึกษาไทยโดยมีนางสาวชลรัศมี งามทวีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ                   ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สามารถรับชมรายการได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ฟรีทีวีทุกช่อง ออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.