ปรัชญาการศึกษา : รากฐานที่ดีที่ถูกต้องในบุคคล

 

 

Download ภาพขนาดใหญ่ ที่นี่ค่ะ