ปรัชญาการศึกษา : ครู ขยันอดทนตั้งตนอยู่ในศีลธรรม

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ