ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 25 สิงหาคม 2557

               ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมได้รับทราบ การรับจ้างทำการบ้าน เอกสารงานวิจัยต่างๆ ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ที่รับจ้างทำการบ้าน หรือเอกสารงานวิจัย พบว่า มีจำนวนมาก และมีมานานแล้ว ทั้ง Facebook Twitter Instagram Line และเว็บไซต์  กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีระดมความคิดเห็นเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ดำเนินการในการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้ง 2 วิชา โดยจะเชิญหน่วยงานภายในของ สพฐ. มาประชุม เพื่อสรุปวิเคราะห์หลักสูตรประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ

>