ประชุมคณะกรรมการ​บริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)

ภารกิจ รมว.ศธ 17 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)” พร้อมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิฯ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนคณะผู้บริหารจาก 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED ร่วมประชุมคณะกรรมการ​บริหาร มูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อสานต่อโครงการ CONNEXT ED ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 นำโดย 12 องค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, กลุ่มเซ็นทรัล, บมจ. ซีพี ออลล์, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่, กลุ่ม ปตท., ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), เอสซีจี, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ​ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) จำนวนกว่า 4,000 โรงเรียน ผ่านการทำงานของ School Partners ซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ ที่ทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มีการถอดบทเรียนและขยายผลตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรภาคเอกชน สู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding) เพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุน โดยเน้นความโปร่งใสและผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” ร่วมสานอนาคตการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
ขอขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาฯ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
19/7/2563
>