ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม