ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565