ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จ้างทำเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ประจำปี 2563