ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องปรับปรุงระบบท่อน้ำดี-ท่อน้ำเสียอาคารรัชมังคลาภิเษก